Ano, mediální partneři

Myslete na sociální poslání

Oznámení o změně sídla a telefonního čísla.


Děkujeme vám za vaši trvalou podporu, od 1. srpna vstoupí v platnost následující změny.

Obchodní aktivity

Popis činnosti po změně

1. plánování a výroba komerčních filmů
2. plánování, výroba a prodej videa a obrazů pomocí počítačových systémů.
3. blockchain
4. jakákoli činnost související s předchozími položkami.

Telefonní číslo

reprezentativní vnější linka 050-3637-2573

*Faxová čísla byla zrušena.

Postarejte se o to.