Σκεφτείτε μια κοινωνική αποστολή

Υποστηρίζει τη Βουλγαρία, τη Σλοβενία, τη Λιθουανία, τη Λετονία και την Εσθονία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)


Υποστηρίζονται τώρα οι γλώσσες της ΕΕ: βουλγαρικά, σλοβενικά, λιθουανικά, λετονικά και εσθονικά.