Tak Partnerzy medialni

Pomyśl o misji społecznej

Niezależna Komisja Śledcza ONZ: stwierdza, że Rosja popełnia zbrodnie wojenne na Ukrainie.

Komisja śledcza ONZ "stwierdza, że Rosja popełnia zbrodnie wojenne na Ukrainie".

Niezależna Międzynarodowa Komisja Śledcza ONZ stwierdziła po swoim dochodzeniu, że "Federacja Rosyjska popełnia zbrodnie wojenne na Ukrainie" i 23 czerwca przedstawiła swój raport Radzie Praw Człowieka ONZ.

Rada Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych

Niezależna Międzynarodowa Komisja Śledcza ds. Ukrainy do Rady Praw Człowieka: Zbrodnie wojenne zostały popełnione przez Federację Rosyjską w Ukraina

Aktualizacja dokonana przez Przewodniczącego Niezależnej Międzynarodowej Komisji Śledczej w sprawie Ukrainy, na 51 sesji Rady Praw Człowieka