Áno Mediálni partneri

Myslite na spoločenskú misiu

Nezávislá vyšetrovacia komisia OSN: dospela k záveru, že Rusko pácha na Ukrajine vojnové zločiny.

Vyšetrovacia komisia OSN "dospela k záveru, že Rusko pácha na Ukrajine vojnové zločiny".

Nezávislá medzinárodná vyšetrovacia komisia OSN dospela po svojom vyšetrovaní k záveru, že "Ruská federácia pácha na Ukrajine vojnové zločiny" a 23. júna predložila svoju správu Rade OSN pre ľudské práva.

Rada OSN pre ľudské práva

Nezávislá medzinárodná vyšetrovacia komisia pre Ukrajinu pre Radu pre ľudské práva: Ruská federácia spáchala vojnové zločiny Ukrajina

Aktuálne informácie predsedu nezávislej medzinárodnej vyšetrovacej komisie pre Ukrajinu na 51. zasadnutí Rady pre ľudské práva