Ja Mediapartners

Tänk på ett samhällsuppdrag

FN:s oberoende undersökningskommission: Slutsats att Ryssland begår krigsbrott i Ukraina.

FN:s undersökningskommission "drar slutsatsen att Ryssland begår krigsbrott i Ukraina".

FN:s oberoende internationella undersökningskommission drog efter sin undersökning slutsatsen att "Ryska federationen begår krigsbrott i Ukraina" och överlämnade sin rapport till FN:s råd för mänskliga rättigheter den 23 juni.

FN:s råd för mänskliga rättigheter

Oberoende internationell undersökningskommission om Ukraina till rådet för mänskliga rättigheter: Ryska federationen har begått krigsförbrytelser i Ukraina. Ukraina

Uppdatering av ordföranden för den oberoende internationella undersökningskommissionen om Ukraina vid det 51:a mötet i rådet för mänskliga rättigheter