Ano, mediální partneři

Myslete na sociální poslání

Podpora bulharštiny, slovinštiny, litevštiny, lotyštiny a estonštiny v Evropské unii.


Nyní jsou podporovány jazyky EU: bulharština, slovinština, litevština, lotyština a estonština.